25 Temmuz 2016 Pazartesi
15 Temmuz Darbe Girişimi Üzerine
Ve Millet Kazandı
Başkanın Darbeye Karşı Yiğit Duruşu
Darbeye Evet Diyenler
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
İşyeri Açma
23 Eylül 2010 Perşembe 22:03

İşyeri Açma

İşyeri Açmak için yapılması gereken işlemler, hazırlanması gereken evraklar ve işyeri Açma hakkında bilgiler...

SIHHİ MÜESSESE NEDİR?

Sıhhi müessese; gürültü, koku, zararlı atık ve benzeri etkileri ile çevresinde bulunanlara fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden zarar vermeyen işyerleridir. Bu bakımdan, bu tür işletmelerin açılması, insanlardan ve insanların yaşadıkları yerlerden uzak olması şartına bağlı bulunmaz.Bu anlamda; bakkal, şarküteri, süpermarket, kuruyemişçi, kurukahveci, ekmek bayii, manav, lokanta, pizzacı, yemek satış yerleri, pastaneler, çay bahçeleri, taksi yazıhaneleri gbi çok çeşitli adlar altında faaliyet gösteren sıhhi işyerlerinin de uygulamada bulundukları fiziki mekan itibariyle sınıf ve özelliklerine göre niteliklere sahip olması gerekmektedir.Sıhhi müesseselerin sınıf ve özelliklerine göre aranacak nitelikler, 09.03.1989 tarihli ve 20103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te açıklanmıştır.

SIHHİ MÜESSESE AÇMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sıhhi nitelikte işyerlerinden birisini açmak isteyenler; yapacağı işin niteliğine göre Yönetmelikte belirtilen ölçütlere uygun olarak işyerini veya işletmesini düzenledikten sonra sıhhi müesseseler için Yönetmelikte gösterilen form doldurularak yetkili mercie verilmelidir.

SIHHİ MÜESSESELERİN AÇILMA KOŞULLARI NELERDİR?

Yetkili mercilere verilen başvuru formu üzerinde yapılacak incelemelerde işyerinin özelliğine göre aşağıdaki kriterler esas alınır.

* İnsan sağlığına zarar verilmemeli,
* Tesis edilmiş yapıya, tarihi, turuistik ve kültürel değerlere hasar verilmemeli ve çevre kirliliğine yol açılmamalı,
* Yangın, patlama, genel güvenlikl, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması konusundaki düzenlemelerle ilgili olarak; işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüzüklere göre gerekli önlemler alınmış olmalı,
* 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun kapsamına giren gayrimenkullerin kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri ile fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri, ve çarşı gibi yerler konusunda kat malikleri oy birliği ile karar almış olmalı,
* Özel yapı şeklini gerektiren fırın, sinema, tiyatro, otel, hamam, sauna, düğün salonu gibi işyerleri için, yapı kullanma izin belgesi temin edilmiş olmalı,
* Otel, gazino, kahvehane, içki yerleri, bar, tiyatro ve sinema gibi umuma mahsus istirahat ve eğlence yerleri için, işyeri açacak kişinin, genel asayiş ve güvenlik yönünden aranan şartları haiz bulunmalı,
* Karayolları kenarındaki işyerleri için, karayolu trafik güvenliği yeterince sağlanmış olmalı,
* Yangın ve patlama tehlikesinin karşı olmak üzere yapılacak güvenlikli bir elektirik tesisatı yanında, ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülükler yerine getirilmiş bulunmalı,
* Otel, lokanta, kahvehane, gazino, pastahane ve benzeri işyerleri, LPG depo ve satış yerleri ile parlayıcı, patlayıcı yanıcı, yakıcı maddelerin satıldığı, depolandığı yerlerin bitişiğinde bulunmamalı,
* Kahvehane, bar, pavyon gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan diğer işyerleri; okul, yurt, cami, bina ve tesislerinin mevzuatın öngördüğü ve bunları etkilemeyecek uzaklıkta bulunmalıdır.

SIHHİ MÜESSESELERE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KESİN OLARAK NE ZAMAN VERİLİR?

Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulumuşsa, ilgiliye en geç başvurusunu izleyen iş günü içerisinde ' işyeri açma ve çalışma ruhsatı' verilir. Ancak, ilgilinin beyanına göre düzenlenen ruhsat müktesap hak doğurmaz. Buna göre;İşyerinin bulunduğu yere göre (belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında) yetkili merci tarafından açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerlerinin, bu konuda yasal yetkili bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına hemen bildirilerek, ruhsat veriliş tarihini izleyen bir ay içerisinde yukarıda sayılan hükümler çerçevesinde kontrol ettirilmesi gerekir.Bu süre içinde yapılan kontrol sonucu Yönetmelikte öngörülen esaslara aykırı olmadığı saptanan işyerine verilen ruhsat kesinleşir.Bir ay içerisinde yapılan ilk kontrol ve denetimde Yönetmelikte öngörülen kriterlere aykırı beyan ve durumun saptanması halinde ise, işyerinin mevzuata uygun hale getirilmesi için ilgiliye bir defaya mahsus olmak üzere yedi gün süre verilir. Buna rağmen aykırılığın giderilmediğinin anlaşılması halinde, ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer hakkında ayrıca yasal işlem yapılır.

HANGİ MERCİLER SIHHİ MÜESSESELERE RUHSAT VEREBİLİR?

3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Kanun ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğine göre; bu Kanunun uygulanmayacağı işyerleri dışında kalanlar ve sıhhi müesseseler;

* Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan tüm işyeri ve işletmeler valilik ve kaymakamlarca,
* Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan tüm işyerleri ve işletmeler belediyelerce ruhsatlandırılmaktadır.

SIHHİ MÜESSESELERİN SINIFLANDIRILMASI VE TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLERE BİR ÖRNEK VERİLEBİLİR Mİ?

(KUAFÖR AÇMA) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin, 'Sıhhi Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler' başlıklı listede 2. Sınıf kuaför olarak açılacak olan işyerinde;

* Şehir şebekesine bağlı, akar sıcak su tesisatı olması ya da yeterli musluklu su deposu bulunmalı,
* Zemin mozaik olmalı ve ucu lağıma bağlı ızgaralı sifon bulunmalı,
* Duvarlar yağlı boya olmalı,
* Havalandırma aspiratörle sağlanmalı,
* Salonun uygun bir yeri bekleme yeri olarak ayrılmalı ve burada yeterli sayıda koltuk, sehpa ve vestiyer bulunmalı,
* Çalışma koltukları iyi kalitede olmalı ve yeterli sayıda kurutma makinası bulunmalı,
* Manikür ve pedikür yerleri perseyle ayrılmalı,
* Ağzı kapalı çöp kutuları bulunmalı,
* Pasajlarda açılacak kuaför salonlarının haricinde açılan kuaförlerde bir tuvalet bulunmalıdır.
1.Sınıf kuaför salonlarında ise,
2. sınıf kuaför salonları için belirlenen koşullara ek olarak;

* Zemin en az mozaik olmalı, duvarlar salonun durumuna uygun bir yüksekliğine kadar lambri kaplanmalı,
* Pencerelerde iyi nitelikte tül veya jaluzi perdeler bulunmalı,
* Çalışanların kıyafetleri tek tip olmalı ve soyunma dolapları bulunmalıdır.
Lüks sınıf kuaför salonlarında da,1. sınıf kuaför salonları için öngörülen kriterlerin yanı sıra;

* İşyerinde, bekleme salonu ile çalışma bölümlerinden oluşmalı ve vestiyer bulunmalı,
* İşyerinin bütün bölümlerinin zemini parke, marley veya klasik madde ile kaplı olmalı, bekleme salonunda ayrıca uygun ölçüde bir halı bulunmalı,
* Isıtma merkezi bir sistem ile veya klima ile kaplanmalı,
* Havalandırma klima ile sağlanmalı,
* Saç yıkama ve boyama yerinde yeteri kadar fayans bulunmalı, boyama işinin gerektirdiği araç ve gereç mevcut olmalı, bu kısımda bulunan tezgahların üzerleri mermer, formika veya benzeri maddelerle kaplanmalı, lavabo arkaları ile çalışma sırasında ıslanabilmesi mümkün yerler yeterli bir yüksekliğe kadar fayansla kaplı olmalı, saç yıkamak için sürekli sıcak su akıtılan tesisat bulunmalı, boya malzemesi ağzı kapalı bir dolapta saklanmalı, boyama ve yıkama anında müşterilerin giymesi için naylon önlük veya gömlekler bulunmalı,
* En az bir adet fayans lavabolu tuvalet bulunmalıdır.

Ruhsat İçin Gerekli Evraklar

1-Başvuru Formu
2-Kiralik İse Noterden Kira Sözleşmesi-Hazine İse Ecrimisil Yatirildiğina Dair Belge
3-Kiralik Değil İse Tapu Sicil Müdürlüğünden Onayli Tapu Sureti
4-Bina Ruhsatli İse İskan Ruhsati Fotokopisi Ruhsatli Değil İse Binanin 12.10.2004 Tarihinden Önce Yapildiğina Dair Muhtarlik Yazisi.
5-Bağli Bulunduğu Oda Kaydi.
6-Ticaret Sicil Kaydi.
7-Ustalik Belgesi ( Ticaret Siciline Kayitli Olanlar Hariç)
8-Vergi Levhasi Fotokopisi
9-Yangin Güvenlik Raporu
10-2 Adet Fotoğraf (1. Son Alti Ay İçinde Çekilmiş.2.Şirketler İçin Verilmeyecek)
11-Nüfus Cüzdan Fotokopisi ( Şirket İse Şirket Müdürü’nün)
12-İkametgah İlmuhaberi (1.Muhtardan Asli 2.Şirket İse Şirket Müdürünün)
13-Adli Sicil Belgesi (1.Sabika Kaydi Varsa Mahkeme Karari Gelecek. 2.Şirket İse Şirket Müdürünün)
14-Bulaşici Hastaliklari Olmadiğina Dair Sağlik Raporu( 1.Sağlik Ocaği Ve Devlet Hastanesinden 2.Şirket İse Şirket Müdürünün)
15-Umuma Açik İstirahat Ve Eğlence Yerlerinde Çaliştirilacaklarin Kurumuza Bildirecekleri Evraklar: -Nüfus Cüzdan Örneği -Adli Sicil Belgesi -Bulaşici Hastaliği Olmadiğina Dair Sağlik Raporu( Sağlik Ocaği Veya Devlet Hastanesinden Çalişmanin Devami Halinde Sağlik Raporu Her Alti Ayda Bir Yenilenir.
16-Kat Maliklerinin Noterden Muvafakati
17-Jandarmadan Mesafe Krokisi (Kurum Tarafindan Yazilacak)
18- Ruhsat Talep Edilen Yerin Sağlik Koşullarina Elverişli Olup Olmadiğina Dair Yazi. (Kurum Tarafindan Yazilacak)

Ayrıca Şirket İse Bu Evraklarda Tamamlanacak

19-Şirket Olan İşyerlerinin Ana Sözleşmesi
20-Şirket Müdürlerinin İmza Sirküleri

Şirket Veya Diğer Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Şirket Müdüründen Ayri Olarak Mesul Müdür Atamalari Gerekmektedir. Mesul Müdür İçin Gerekli Evraklar Aşağiya Çikartilmiştir.

Mesul Müdür İçin Gerekli Evraklar

1-Gerçek Kişi İse Memsul Müdür Atanmasina İlişkin Noterden Yetki Belgesi. Şirket İse Mesul Müdür Atanmasina İlişkin Yönetim Kurulu Kararinin Tasdikli Sureti.
2-Mesul Müdür Atanacaklarin Kendisinin Veya İşletme Sahibinin Dilekçesi.
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4-İkametgah Belgesi (Muhtardan Asli)
5-Bulaşici Hastaliklari Olmadiğina Dair Sağlik Raporu (Sağlikocaği Veya Devlet Hastanesinden)
6-Fotoğraf 2 Adet (20 Alti Ay İçerisinde Çekilmiş)
7-Adli Sicil Belgesi (Sabika Kaydi Varsa Mahkeme Karari Gelecek)

Bu haber toplam 11661 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON YORUMLAR
Yazan: Recai Karahan
Saygıdeğer Adilcevazlılar,

Annem ve babamın adını taşıyan yurda el konulduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Dört yıldır yaşadığım olumsuzluklarla mücadele etmekte olduğum hepinizin malumudur. Hamd olsun yaşatana, hamd olsun yaşadıklarım karşısın da direnme gücü verip, sabretmemi sağlayana... İnşa'Allah sonuna yaklaştım.

Kur'an ile gerçek mana da, tanıştığım günden beri sadece Allah rızasını kazanma uğraşı içinde olmuş ve öylede yaşamışım. Bundan sonra da her kim ne derse desin... Her ne olursa olsun beni bu yaşam tarzımdan bir adım bile geri attıramayacaktır. Bilir ve inanırım ki, "Allah'a güvenip dayananlar korkuyu tatmayacaklardır. Mahzun ve mahcup olmayacaklardır. Kazanan da onlar olacaklardır."

Sevgili kardeşlerim... Bugüne kadar yaptığım faaliyetlerin hiç birinden ne pişmanlık ne de mahcubiyet duymuyorum… Hiç keşke demedim. Tam tersine “Allah’ım yaşattığın bütün zamana ve faaliyetlerine hamd olsun.” Demişimdir.

Mehmet Kamile Karahan öğrenci Yurdunun oluşması nasıl oldu? Zamanın Akparti Milletvekili(Eski bakan) Bitlis valisi, Adilcevaz Kaymakamı ve Belediye başkanlarının katıldığı Yurdun açılış programın da açıklamıştım. Bir kez daha yazmak durumundayım af edin lütfen…

Çarşıda kalabalık halde dostlarla oturuyorduk, yaşlı olan amcamız yanımıza geldi. Benimle konuşmak istediğini söyleyince kalktım. "Bizim komşunun evinde kız öğrencilerle erkek öğrenciler aynı evde kalıyor" dediğinde dehşete kapılmıştım. Hemen araştırdım, ev verilmediği için öğrenciler ayrı ayrı kapılardan girseler de aynı bahçeye açılan evde kalıyordu. Zamanın kaymakamı Ömer Faruk Bey, Belediye başkanı Selim Arışbaş'ı, haberdar ettim. Kaymakam bey "Yurt yapımı için müracaatlarının olduğunu fakat yatırım programına alınmadığı" devlet adamına yakışır şekilde izah etti.

"İnşa'Allah ben yapacağım." dedim ve harekete geçtim. Arsayı babam bağışladı binanın yapım giderlerinin tamamına yakınını ben karşıladım. Devreye giren cemaat mensubu tanıdıklar vasıtasıyla, bu işlerin işletmeciliğini iyi yaptıkları iddia edilen ve o günlerde oldukça revaçta olan cemaate... Yetkililerin de onayını alarak tapuyu olduğu gibi devrettik.

Cemaatle başkaca ilişkim olmamıştır. Hatta verdiğim öğrenci burslarını, dağıttığım ramazan erzaklarını kendilerin vasıtasıyla dağıtmasını yönünde telkin ve tekliflerde bulunmuşlarsa da, tarafımdan reddedilmiştir.

Sadece zavallı kul alan ben, insanımıza hep yakın yaşadığımın bilindiğini de bilmekteyim. Adilcevaz da, her mahalle de, her köyde yaşayan insanlarımıza aynı duygu ve yakınlık içinde olduğumu bilmektesiniz. Siyasetten uzak durduğum da hafızalarınızda saklıdır. Adilcevaz da, bütün kurumlara, derneklere, cemaatlere aynı mesafede olduğumu ve bu yerlere ziyaretlerimi, desteklerimi… Sorunların çözümü konusunda ataklığımı da yine Adilcevaz da yaşamakta olan herkes inanmaktayım ki, şahitlik edeceklerdir.

İslam, kalpte tasdik, dilde ikrar, yaşam da tatbikatla yaşanabilir. Yurdun yanındaki, Mehmet ve Kamile Karahan İlk Öğretim okulunun yapımında veya başka bir kurum binasının yapılmasına yaptığım katkılardan nasıl pişmanlık duymuyorsam… Mehmet Kamile Karahan Öğrenci Yurdunun yapım aşamasında yaptıklarım dan da pişmanlık duymuyorum. Ayrıca bu konu da geçmişte barınmış olan birçok gencin velilerinden dua ve teşekkür aldığımda hala kulaklarımın dibinde asılı durmaktadır.

Yine zamanın Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül tarafından bizat’i tebrik almış Zat-ı Alilerini telefonla babam ile görüşmelerini sağlamıştım.

Eğer yurdu üzerine emanet alanlar; zamanla cemaat olmaktan çıkmış Paralel Devlet Yapılanması (PDY) haline dönüşmüş… Devlete, millete karşı tavır içine girmiştir... Ayıp etmişlerdir, devlete ve millete karşı suç işlemişlerdir ve günahkârdırlar. Buna da benim ve ailemin yaptıkları sebep değildir.

Eğer yurt için yanlış yapmışsam, Milli Eğitim'e okul yeri, Polis'e yaptığım Polis evi(Arsayı ve var olan binayı Süleyman Altay vermiş binanın tadilatının yapımının ekseriyeti tarafımdan karşılanmıştır.) v.b konusunda da yanlış yaptığım anlamı çıkar ki... Bu da insanları hayır yapma konusunda yılgınlaştırır.

Ayrıca inançlarımızda geleneklerimizde ve yasalarımızda suç ve kabahatler şahsidir; şahıslara aittir. (Ör: Hz Nuh ve oğlu, Hz İbrahim ile babası, Hz Lut ile karısı) “Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı da yine kendisinedir.”Sure-İ Bakara 286.Ayet. Ayetten anlaşılacağı üzere inandığım odur ki, yaptıklarımız ilahiyatta kayıt altına alınmıştır. İnşa’Allah Es Semi ve El Basir olan Rabb’ımız bizi af eyler, merhamet eder, bizden razı kalır.

PDY veya eski adıyla cemaat yanlış yaptı diye inançlarımdan veya Allah’ı razı etme çabalarımdan vaz geçecek değilim. İnşa'Allah yaşadığım sıkıntılar tez zamanda biter de kaldığım yerden devam ederim.

Sevgili dostlar,

Allah'ı ve insanı sevdiğini söylemek çok kolay. Allah'a güvenip dayanmak ise yürekten akıp gelendir! Allah'ı çıkarsız ve hesapsız sevmek ise yiğit yüreklere sahip olanların işidir.

O yiğit yürekler Allah'ı, hissederek yaşayanlardır. Allah'ın sevdikleri de; o, yiğit yüreklilerdir.

Allah yolundan dönmeyi, gerilemeyi düşünürsem... Bir an bile şüpheye düşersem Rabb’ım beni helak etsin inşa'Allah.

Allah izniyle, bu günleri de aşacağız. Devleti ve milleti bölmeye çalışanlara, halka mermi sıkanlara dün de karşı durduk, bugün de karşı durulduğundan eminim... Sizler de emin olun lütfen!..

Yakın zamanda görüşmek üzere, inşa'Allah.

Saygı ve selamlarımı sunuyor, sağlıklar diliyorum. Muhabbetle kalın inşa'Allah.

Recai Karahan

Evladınız.